Policyer och certifieringar

Policyer

Vårt arbete för att minska vår miljöpåverkan sammanfattas i vår hållbarhetspolicy. Vi beskriver även våra insatser i vår policy för kvalitet. Hållbarhetspolicy Kvalitetspolicy

Uppförandekod

För att säkerställa hög affärsetik, rättvisa arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter i vår värdekedja, genomför vi regelbundet revisioner av våra leverantörer och underleverantörer för att kontrollera att de följer vår uppförandekod. Vi arbetar också med självutvärderingar för att följa upp förbättringar och öka transparensen i vår leveranskedja. Uppförandekod

Certifikat

För oss är miljöledningen en viktig del av hållbarhetsarbetet och därför är vi certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi har fortfarande några områden kvar att certifiera, men processen för att få dem certifierade pågår. ISO-certifikat