Samarbeten och analysverktyg

Worldfavor

Worldfavor är ett hållbarhetsverktyg som samlar in och analyserar data. Hultafors Group implementerade Worldfavor 2020 för att öka spårbarheten och transparensen i hela värdekedjan. I dag använder våra egna 32 anläggningar Worldfavors energiförbrukningsverktyg för att rapportera utsläpp och avfallshantering. Vårt mål är att samtliga leverantörer ska använda systemet och bidra genom självutvärderingar utformade för att öka kunskaperna om hållbarhet och minska riskerna. https://worldfavor.com/

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen sprider den senaste kunskapen inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretag i textil- och elektronikbranschen. Ett medlemskap ger dig tillgång till omvärldsbevakning och nätverk, praktiska verktyg, uppdateringar om relevant lagstiftning samt nyheter om innovation, risker och potentiella icke-skadliga alternativ inom området kemikalier. Vi vill så långt som möjligt minimera och eliminera närvaron av oönskade kemikalier i produkter som textilier, skor samt elektrisk och elektronisk utrustning. https://www.ri.se/en/what-we-do/networks/the-chemicals-group

Textilimportörerna

Vi har ett nära samarbete med Textilimportörerna – en branschorganisation för alla som bedriver handel med textilier, lädervaror, kläder och skor. De ger branschspecifik service och hjälper oss att hålla koll på allt som rör handel med dessa varor. http://textileimporters.se/

Leather Working Group

Hultafors Group är medlem i Leather Working Group (LWG). LWG är en ideell organisation som ansvarar för världens ledande certifiering inom lädertillverkning. Sedan 2005 har LWG identifierat de bästa miljöprinciperna inom den globala lädertillverkningsindustrin och tillhandahållit riktlinjer för ständiga förbättringar. LWG erbjuder en uppsättning kontrollverktyg för att bedöma miljöprestandan i anläggningar för lädertillverkning, och certifierar dem som uppfyller kraven. Hultafors Group gör allt fler inköp från LWG-certifierade leverantörer för att förbättra produktkvaliteten och främja de tillverkare som investerar i en miljövänligare läderindustri. https://www.leatherworkinggroup.com/