Ledning

Martin Knobloch

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CEO

Som Chief Executive Officer för Hultafors Group har Martin det övergripande ansvaret för att skapa, planera, implementera och integrera företagets strategiska riktning.

Innan han började på Hultafors Group arbetade Martin inom Bosch Group, senast som CEO för BSH Home Appliances Northern Europe. Hans tidigare befattningar på BSH omfattar positioner inom affärsstrategi, chef för produktmarknadsföring, chef för en produktavdelning samt medlem i Global Digital Business Board. Innan han började på BSH inledde han sin karriär inom Siemens Group. Han har arbetat i flera europeiska länder och i USA. Martin har studerat produktionsteknik med fokus på företagsledning och ledarskap i Karlsruhe, Tyskland och Sevilla, Spanien.

Jens Eriksson

CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)

Jens är ansvarig för företagets strategiska finansiella planering, controlling och redovisning. Jens är även ansvarig för Group M&A, IT och Logistics.

Innan han utsågs till ställföreträdande CFO i april 2021, och sedan verkställande CFO i januari 2022, var Jens VD för M&A and Business development. Innan Jens började på Hultafors Group arbetade han som affärsutvecklingschef på Investment AB Latour, holdingbolaget som äger Hultafors Group. Dessförinnan arbetade han för ESAB, en ledande tillverkare av lösningar för svetsning och kapning, på olika befattningar inom t.ex. marknadsföring, prissättning, strategiska projekt med mera. Bland Jens tidigare erfarenheter kan nämnas olika roller inom ledningsrådgivning. Jens har en civilingenjörsexamen i tillämpad matematik från Chalmers tekniska högskola och en kandidatexamen i företagsekonomi från handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Bas Teepe

CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER, CHRO

Bas är ansvarig för företagets HR strategi och han leder företagsfunktionerna Communications and Quality.

Bas var ställföreträdande CHRO i Hultafors Group innan han blev verkställande CHRO i december 2021. Innan han anslöt sig till Hultafors Group, var BAS Director of Global HR på Fristads sedan 2019 och där var han en viktig del i koncernens omstrukturering, sättandet av en ny strategi och i att lyfta det operativa resultatet. Innan Fristads har Bas arbetat ca 8 år på Kongsberg Automotive, ett börsnoterat företag med 10 000 anställda där han var VD HR för ett av de globala företagen som rapporterar till koncernen.

Torbjörn Eriksson

PRESIDENT HARDWARE EUROPE

Torbjörn är ansvarig för divisionen Hardware Europe inom Hultafors Group med premiumvarumärken inom flera utvalda hårdvarukategorier främst inriktade på bygg- och anläggningssektorer. Hardware Europe portföljen inkluderar Hultafors, Wibe Ladders, Scangrip och Telesteps.

Torbjörn var tidigare CCO för Hultafors Group, där han ansvarade för viktiga kommersiella resurser såsom marknadsföring, affärsutveckling, e-handel och digitalisering. Han ansvarade även för Hultafors Marketing Operation inklusive säljbolag i 14 länder samt export- och logistikverksamheten. Torbjörn har en bakgrund inom IT och industrin där han har arbetat på olika ledande befattningar i företag som exempelvis Cisco Systems, B&B TOOLS, Statoil Lubricants och Monier Roofing.

Camilla Monefeldt Kirstein

PRESIDENT PPE EUROPE

Camilla är ansvarig för PPE (Personal Protective Equipment) divisionen inom Hultafors Group med premiumvarumärken som tillverkar utrustning som är avsedda att användas av en person i arbetet och som skyddar användaren mot en eller flera risker mot hens hälsa eller säkerhet. PPE Europe portföljen inkluderar Fristads AB, EMMA Safety Footwear, Hellberg Safety, Snickers Workwear & Solid Gear (inkl varumärkena Toe Guard och EripioWear).

Tidigare var Camilla Executive Vice President (EVP) för BU Workwear från 2013 där hon ansvarade för varumärkena Snickers Workwear, Fristads, Kansas, Leijona och EripioWear. Innan hon började på Hultafors Group hade Camilla olika chefsbefattningar på Oriflame Cosmetics AB, SAS Group och K-World och hon har även arbetat som managementkonsult på McKinsey & Company. Camilla har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU), och en civilingenjörsexamen i operationsanalys från London School of Economics and Political Science (LSE).

Peter Chatel

PRESIDENT HARDWARE NORTH AMERICA

Peter leder Hultafors Group i USA. Hans strategiska fokus är att Johnson Level ska växa samt lansera alla Hultafors Groups varumärken på den amerikanska marknaden. Hardware North America portföljen inkluderar Johnson Level & Tool, CLC, and Kuny's.

Innan han började på Hultafors Group i slutet av 2018 hade Peter ledande befattningar inom kommersiell styrning och företagsstyrning på Black & Decker, Pentair Tool Group, Walter Meier, och senast Senco Brands. Han har även arbetat i Kanada och Nya Zeeland. Peter har en kandidatexamen i Business Marketing från Michigan State University, och en MBA-examen från Loyola University i Maryland.